НОВИНИ І ПОДІЇ :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ :: ТЕЛЕФОН ДОВІРИ АКАДЕМІЇ
:: ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

27 квітня 1947 року
прийнято Постанову Ради Міністрів СРСР "Про створення курсів підготовки прокурорських працівників".

11 липня 1947 року
видано наказ Генерального прокурора СРСР № 688 "Про підготовку, створення та затвердження штатного розпису курсів підготовки прокурорських працівників".

22 липня 1947 року
видано наказ Генерального прокурора СРСР № 797 "Про організацію Московських, Ленінградських та Харківських однорічних юридичних курсів підготовки міських прокурорів" та організовано Харківські однорічні юридичні курси Прокуратури СРСР.

1 серпня 1947 року
початок занять на Харківських однорічних юридичних курсах Прокуратури СРСР.

січень 1958 року
Харківські однорічні юридичні курси Прокуратури СРСР перейменовано на Харківські курси підвищення кваліфікації районних прокурорів і їх помічників Прокуратури СРСР.

15 травня 1968 року
Харківські курси підвищення кваліфікації районних прокурорів і їх помічників Прокуратури СРСР перейменовано на Харківські курси, підвищення кваліфікації прокурорів Прокуратури СРСР.

14 січня 1977 року
видано наказ Генерального прокурора СРСР № 18-л "Про реорганізацію курсів по підвищенню кваліфікації районних прокурорів і їх помічників у місті Харкові в філіал Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Прокуратури СРСР".

29 вересня 1990 року
наказом Генерального прокурора СРСР № 376-л Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Прокуратури СРСР було перейменовано в Інститут підвищення кваліфікації районних і міських прокурорів при Прокуратурі СРСР.

2 січня 1992 року
наказом Генерального прокурора України № 2 у зв'язку із підпорядкуванням Інституту підвищення кваліфікації міських та районних прокурорів Генеральній прокуратурі України Інститут підвищення кваліфікації міських і районних прокурорів перейменовано на Інститут підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України.

15 січня 1997 року
наказом Генерального прокурора України № 16-к Інститут підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України включено до структури Генеральної прокуратури України як підрозділ на правах управління зі статусом юридичної особи.

5 липня 1999 року
ліквідовано Інститут підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України (на правах управління) у м. Харкові.

15 липня 1999 року
в місті Києві утворено Інститут Генеральної прокуратури України по підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокурорської діяльності (на правах управління).

25 жовтня 2002 року
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 1582 "Про утворення Академії прокуратури України".

6 грудня 2002 року
Інститут Генеральної прокуратури України по підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямках прокурорської діяльності реорганізовано у структурний підрозділ Академії прокуратури України.

16 грудня 2002 року
наказом Генерального прокурора України № 89-шц затверджено структуру Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України.

31 січня 2003 року
наказом Генерального прокурора України № 136-ц ректором Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України призначено старшого радника юстиції Богуцького В.В.

3 березня 2003 року
наказом ректора в Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України створено Вчену раду та навчально-методичну раду.

23 грудня 2003 року
наказом ректора в Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України створено ректорат.

25 лютого 2004 року
у м. Харкові створено філіал Академії прокуратури при Генеральній прокуратурі України - Харківський інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.

24 березня 2004 року
наказом Генерального прокурора України № 1068-ц ректором Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України призначено державного радника юстиції 3 класу Сухоноса В.В.

20 січня 2005 року
наказом Генерального прокурора України № 410-ц Академію прокуратури України при Генеральній прокуратурі України - управління по підготовці та підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників перейменовано на Академію прокуратури України при Генеральній прокуратурі України.

14 лютого 2005 року
на базі Академії проведено навчальний семінар з вивчення Європейської конвенції з прав людини для прокурорів і викладачів за участю іноземних експертів і представників Ради Європи.

1 квітня 2005 року
наказом Генерального прокурора України № 1223-ц ректором Академії прокуратури України призначено державного радника юстиції 2 класу Середу Г.П.

14 квітня 2005 року
на базі Академії проведено науково-практичну конференцію "Представництво у судовому процесі за новим ЦПК України та проектом нового ГПК України".

29 квітня 2005 року
отримано першу ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку Академією фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

12 травня 2005 року
затверджено нову редакцію Статуту Академії прокуратури України як вищого навчального закладу державної форми власності, підпорядкованого Генеральній прокуратурі України.

1 червня 2005 року
у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Академії прокуратури України введено в дію нові структуру та штатний розпис Академії прокуратури України, створено вперше в історії Академії Приймальну комісію.

17 червня 2005 року
наказом Генерального прокурора України № 74-шц ліквідовано філіал Академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України – Харківський інститут підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.

22 липня 2005 року
в Академії розміщено експозицію Музею історії прокуратури України.

28 липня 2005 року
завершено перший прийом на навчання студентів Інституту підготовки кадрів Академії.

1 вересня 2005 року
вперше в історії Академії проведено урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань і церемонію посвяти у студенти.

21 жовтня 2005 року
на базі Академії проведено навчально-методичний семінар, присвячений організації діяльності прокурорів по представництву інтересів громадян або держави в суді за участю заступників прокурорів та керівників галузевих підрозділів прокуратур обласного рівня.

18 листопада 2005 року
отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "Вісник Академії прокуратури України".

5 грудня 2005 року
розпочато будівництво нового приміщення гуртожитку для студентів і слухачів Академії прокуратури України.

10 січня 2006 року
Міністерством освіти і науки України видано нову ліцензію Академії на збільшення ліцензійного обсягу навчання.

17 березня 2006 року
Генеральним прокурором України затверджено Програму розвитку Академії на 2006-2010 роки.

5 червня 2006 року
видано наказ Генерального прокурора України № 1183-ц "Про взаємодію органів прокуратури з Академією прокуратури України".

2–3 жовтня 2006 року
в Академії проведено міжнародну науково-практичну конференцію "Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи".

13–15 листопада 2006 року
в Академії проведено навчально-методичний семінар з питань організації роботи з кадрами в органах прокуратури України.

26 грудня 2006 року
Державною акредитаційною комісією України прийнято рішення про акредитацію Академії прокуратури України за IV рівнем з напряму (спеціальності) 0601 Право, 8.060101 Правознавство.

18 січня 2007 року
Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України № 2-05/1 журнал "Вісник Академії прокуратури України" визнано фаховим у галузі юридичних наук.

27 лютого 2007 року
Державною акредитаційною комісією України прийнято рішення про акредитацію Академії прокуратури України за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня та збільшено ліцензійний обсяг прийому на навчання магістрів.

10 квітня 2007 року
затверджено нові Правила прийому до Академії, що передбачили дворівневий конкурс за середнім балом диплома бакалавра і за результатами вступних випробувань.

18 квітня 2007 року
Вищою радою юстиції України, Генеральною прокуратурою України та Радою Європи, а також за сприяння Посольства Французької Республіки в Україні в Академії відбувся міжнародний круглий стіл на тему "Дисциплінарна відповідальність суддів і прокурорів в Україні та роль служби судових інспекторів у контролі за діяльністю суддів".

21–23 травня 2007 року
Академією спільно з офісом Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні і Академією суддів України було проведено тренінг для суддів і прокурорів з протидії торгівлі людьми.

24 травня 2007 року
в Академії проведені міжнародний семінар з підготовки пропозицій щодо ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, а також міжнародна науково-практична конференція "Торгівля людьми: ефективність протидії та гарантії компенсації потерпілим".

29–31 травня 2007 року
в Академії відбувся міжнародний тренувальний семінар з прав людини та правової співпраці.

1 червня 2007 року
в Академії відбувся міжнародний круглий стіл на тему "Дисциплінарна відповідальність, етичні вимоги щодо поведінки прокурорів і суддів, їх навчання. Статус прокурорів України та Франції".

15 червня 2007 року
в Академії вперше в її історії розпочала роботу Державна екзаменаційна комісія.

21 червня 2007 року
Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України Вченій раді Академії надано право присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.

25 червня 2007 року
наказом Міністра освіти і науки України в Академії відкрито аспірантуру за спеціальностями 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура.

27 червня 2007 року
відбувся перший в історії Академії випуск магістрів.

12 липня 2007 року
затверджено Правила прийому на заочну-форму навчання до Академії.

2 жовтня 2007 року
наказом ректора Академії № 22-пк 75 прокурорських працівників зараховано на заочну форму навчання.

25 жовтня 2007 року
- Академія прокуратури України відзначила п’яту річницю створення;
- надання Академії прокуратури України Указом Президента України №1013/2007 статусу національної.

1 грудня 2007 року
відкриття нового гуртожитку Національної академії прокуратури України

21-23 травня 2008 року
відбувся візит до Академії делегації Генеральної прокуратури Російської Федерації та Академії Генеральної прокуратури Російської Федерації.

30 травня 2008 року
на базі Академії проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів, курсантів, аспірантів і молодих вчених „Протидія злочинності: теорія і практика.

25 вересня 2008 року
відбулася зустріч з Генеральним секретарем Міжнародної асоціації антикорупційних органів (МААКО) Є. Фенгом.

1 жовтня 2008 року
відбувся прийом делегації Генеральної прокуратури Швейцарської Конфедерації.

2 жовтня 2008 року
відбувся прийом делегації Верховної народної прокуратури Соціалістичної Республіки В’єтнам.

6 жовтня 2008 року
відбувся прийом делегації Прокуратури Республіки Чилі.

22 жовтня 2008 року
проведено зустріч з делегацією Китайського юридичного товариства.

11 березня 2009 року
відбулася зустріч з делегацією посольства Сполучених Штатів Америки.

25-26 березня 2009 року
на базі Академії проведено міжнародний семінар за участі експертів Ради Європи на тему: „Застосування міжнародних стандартів, пов’язаних з розслідуванням, переслідуванням і нормами карного процесу щодо випадків сексуальної експлуатації та сексуального насильства проти дітей”.

22-23 квітня 2009 року
на базі Академії проведено тренінг на тему: „Виявлення, розслідування та кримінальне переслідування злочинів, пов’язаних з корупцією” за участі експертів Ради Європи.

19-20 травня 2009 року
на базі Академії проведено міжнародний семінар з питань Європейської конвенції з прав людини.

7 вересня 2009 року
в Академії проведено робоче засідання „Професійна підготовка прокурорів (навчання)” Чотирнадцятої щорічної конференції Міжнародної асоціації прокурорів „Успішна прокурорська діяльність: методи і способи досягнення”.

8-9 жовтня 2009 року
відбулася зустріч з делегацією Спільної програми Ради Європи та Європейської Комісії „Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компоненти державної служби”.

17 грудня 2009 року
відбулася зустріч з делегацією Генеральної прокуратури Угорської Республіки.

26 січня 2010 року
відбулася зустріч з делегацією Юридичної служби Республіки Кіпр.

16 червня 2010 року
відбулася зустріч з делегацією Міністерства юстиції Турецької Республіки.

17 червня 2010 року
в Академії відкрито спортивний майданчик.

21-25 вересня 2010 року
відбувся візит делегації Академії правосуддя Турецької Республіки.

25-26 листопада 2010 року
Національна академія прокуратури України й Академія суддів України за підтримки спільної програми Європейського Союзу і Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» провели міжнародну науково-практичну конференцію «Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів і суддів».

4 лютого 2011 року
працівники Національної академії прокуратури України, яким присвоєно класні чини, урочисто склали Присягу працівника прокуратури. Захід відбувся в Генеральній прокуратурі України.

15 лютого 2011 року
Генеральний прокурор України В. Пшонка затвердив Програму розвитку Національної академії прокуратури України на 2011–2015 роки.

13 квітня 2011 року
відбулася зустріч з делегацією представників органів прокуратури Верховної народної прокуратури Китайської республіки у складі: начальника департаменту нагляду за залізничною транспортною діяльністю Верховної народної прокуратури Ян Міньцяй – керівника делегації, прокурора відділення залізничної транспортної прокуратури Шанхаю Су Хуапін, прокурора відділення залізничної транспортної прокуратури Пекіна Гао Ерзян, прокурора відділу залізничної транспортної прокуратури Тейюань Чжан Шуансі та прокурора управління міжнародного співробітництва Верховної народної прокуратури Китаю Лі Шен.

22 вересня 2011 року
Генеральний прокурор України В. Пшонка провів зустріч з колективом, магістрами та слухачами і представив новопризначеного ректора Дьоміна Юрія Михайловича, державного радника юстиції 3 класу, доктора юридичних наук, професора.

28 листопада 2011 року
на базі Національної академії прокуратури України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи».

21 грудня 2011 року
відбувся візит делегації Верховної народної прокуратури Соціалістичної Республіки В’єтнам у складі: начальника прокурорсько-наукового інституту при Верховній прокуратурі Нгуєн Мінь Дик – керівника делегації, керівників управлінь та відділів Верховної народної прокуратури В’єтнаму, ректора Школи підготовки і підвищення кваліфікації для прокурорів в Ханої та проректора відділення цієї школи в м. Хошімін.

22 грудня 2011 року
На базі Національної академії прокуратури України відбулося розширене засідання колегії Генеральної прокуратури України за підсумками роботи органів прокуратури України у 2011 році.

27 січня 2012 року
відбулася зустріч з делегацією Коледжу кримінального правосуддя Сполучених Штатів Америки імені Джона Джея.

20 квітня 2012 року
відбулася зустріч керівництва Національної академії прокуратури України з представниками Ради Європи та Посольства США.

14 серпня 2012 року
наказом Генерального прокурора України на посаду ректора Академії призначено державного радника юстиції 1 класу Блажівського Є.М.

5 вересня 2012 року
відбулася зустріч ректора Національної академії прокуратури України Є. Блажівського з радниками з юридичних питань Посольства США в Україні Джоном Енгстроном, керівником програми OPDAT (програма технічної допомоги прокуратурі) з боротьби з корупцією, та пані Мері Батлер, керівником OPDAT з реформування кримінальної юстиції.

3 жовтня 2012 року
вперше на базі Національної академії прокуратури України відбулася нарада керівників навчальних та наукових закладів генеральних прокуратур – членів Координаційної ради генеральних прокурорів Співдружності Незалежних Держав.

19 жовтня 2012 року
Національною академією прокуратури України спільно з Національною академією внутрішніх справ, Національною академією Служби безпеки України, Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка проведено IV міжвузівську науково-практичну конференцію „Протидія злочинності: теорія та практика”.

30 жовтня 2012 року
за програмою співробітництва між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Російської Федерації на 2012–2013 роки відбувся круглий стіл, присвячений темі „Правозахисна діяльність органів прокуратури України та Росії поза кримінально-правовою сферою”.

13 листопада 2012 року
відбувся візит делегації Верховної народної прокуратури Соціалістичної Республіки В’єтнам на чолі з Генеральним прокурором Нгуен Хоа Бінь.

18 лютого 2013 року
відбулася зустріч керівництва Національної академії прокуратури України з місією міжнародних експертів у рамках проекту Ради Європи „Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”.

13 березня 2013 року
відбулася зустріч професора права Університету Вейн (Детройт, США) Пітера Хеннінга з керівництвом та науково-педагогічним складом Національної академії прокуратури України.

22 березня 2013 року
відбулася зустріч керівництва Національної академії прокуратури України з радником Посольства Франції при Міністерстві юстиції України Крістін Пільтан.

29 березня 2013 року
з 18 березня по 22 березня 2013 року в Федеративній Республіці Німеччина в місті Франкфурт-на-Майні на базі університету імені Гете студенти Національної академії прокуратури України прийняли участь в міжнародному конкурс з інвестиційного арбітражу.

11 квітня 2013 року
відбулася зустріч з офіційною делегацією Республіки Казахстан з метою вивчення досвіду із підготовки та практики застосування Кримінального процесуального кодексу України.

26 квітня 2013 року
з 15 по 26 квітня 2013 року в Національній академії прокуратури України проходили прокурорські тренінги за участю представників Департаменту юстиції США.

26 квітня 2013 року
відбулася міжвузівська наукова конференція студентів (курсантів) і аспірантів „Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України”.

13 червня 2013 року
за участю експертів Ради Європи, керівного складу Генеральної прокуратури України, прокурорів областей викладачів та студентів Національної академії прокуратури України відбувся семінар „Інтеграційний курс України та реформування кримінальної юстиції відповідно до європейських стандартів”.

16 червня 2013 року
на спортивній базі Національної академії прокуратури України відбувся фінал футбольного турніру на Кубок Генерального прокурора України.

26 червня 2013 року
на базі Національної академії прокуратури України відбувся навчально-методичний семінар „Питання організації роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України”.

26 червня 2013 року
на базі Національної академії прокуратури України відбувся навчально-методичний семінар з питань організаційно-правових засад і форм координаційної діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції.

25–27 червня 2013 року
на базі Національної академії прокуратури України відбувся науково-практичний семінар „Питання організації і проведення перевірок в установах виконання покарань та спеціальних установах органів внутрішніх справ”.

16 липня 2013 року
на базі Національної академії прокуратури України відбувся науково-практичний семінар „Організація та проведення перевірок додержання законів і конституційних прав в’язнів, забезпечення матеріально-побутових та медико-санітарних умов тримання, а також щодо запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню”.

5 вересня 2013 року
у Національній академії прокуратури України запроваджено систему дистанційного навчання та введено в дію портал інтерактивного навчання.

1 жовтня 2013 року
у Національній академії прокуратури України успішно завершила дистанційне навчання перша група із 100 прокурорських працівників.

18 жовтня 2013 року
на базі Національної академії прокуратури України відбулася V Міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених „Протидія злочинності: теорія та практика”.

7 –8 листопада 2013 року
на базі Національної академії прокуратури України відбувся тренінг „Застосування Кримінального процесуального кодексу України через призму європейських стандартів”. Захід організований Генеральною прокуратурою України та Офісом Ради Європи в Україні в рамках проекту Ради Європи „Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”.

5–6 грудня 2013 року
на базі Національної академії прокуратури України відбувся міжнародний семінар „Практичний досвід застосування положень Європейської конвенції 1959 року про взаємну допомогу у кримінальних справах та Другого додаткового протоколу до неї”. Організаторами заходу виступили: Генеральна прокуратура України, Німецький фонд міжнародного правового співробітництва та Національна академія прокуратури України.

18 грудня 2013 року
напередодні Дня Святого Миколая студенти та працівники Національної академії прокуратури України відвідали дитячі будинки у м. Боярці та селищі Ворзель Київської області та подарували для дітям - сиротам медичні препарати, дитяче взуття і солодощі.

12 лютого 2014 року
на базі Академії відбувся семінар для заступників прокурорів регіонів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, начальників галузевих відділів, заступників прокурорів та прокурорів районного рівня, за якими закріплено нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції „Особливості підготовки та проведення перевірок додержання бюджетного законодавства, а також щодо протидії корупції у цій сфері”

18 березня 2014 року
в Академії відбулося перше засідання Редакційної колегії електронного наукового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України.

25 квітня 2014 року
на базі Академії відбулася зустріч з представниками Проекту ЄС „Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні.

16 травня 2014 року
в Академії проведено VI Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів (курсантів) та молодих учених „Протидія злочинності: теорія та практика”.

12 червня 2014 року
в Національній академії прокуратури України відбувся міжнародний науково-практичний семінар „Принципи і практика здійснення представництва прокурором в суді інтересів держави та громадянина.


© 2002-2015 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАІНИ