НОВИНИ І ПОДІЇ :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ :: ТЕЛЕФОН ДОВІРИ АКАДЕМІЇ
:: ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


НОВИНИ І ПОДІЇ

17.08.2015

Анонс

18 серпня 2015 року о 12:00 в аудиторії 107 (корпус 1) Національної академії прокуратури України відбудеться засідання Київського регіонального центру збору документів. Серед питань, винесених на розгляд: підведення підсумків роботи Київського регіонального центру з організації прийому заяв кандидатів, які на день набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» працюють на посадах прокурорів у міських, районних, міжрайонних, районних у містах, прокуратурах міст з районним поділом; підведення підсумків роботи Київського регіонального центру з організації прийому документів від кандидатів, які на день набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» працюють у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва, та кандидатів, які не працюють в органах прокуратури; розгляд питання щодо допуску кандидатів до тестування на знання законодавства (професійний тест); розгляд звернення Андрощука Р.С.

13.08.2015

НОТАТКИ НА ПОЛЯХ ТЕСТІВ ДЛЯ ПРОКУРОРІВ

У зв’язку з інформацією, поширеною низкою ЗМІ щодо перешкоджання Національною академією прокуратури України процесу реформування органів прокуратури шляхом дискредитації тестових завдань на знання законодавства (професійного тесту), вважаємо за потрібне висловити спростування.

Передусім зазначимо, що до розроблення тестів, оприлюднених на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України, співробітники Академії стосунку не мають. За усним завданням заступника Генерального прокурора України Д. Сакварелідзе Академія залучалася до проведення їх рецензування. Так, 28 та 30 квітня, 1 та 4 травня до Академії блоками надходили тестові завдання та модельні кейси (справи), для опрацювання яких було створено робочу групу у складі 9 докторів та 34 кандидатів юридичних наук. На опрацювання (включно з підготовкою узагальненої інформації) було виділено 4 робочі дні.

За результатами проведеного рецензування 5235 тестів робочою групою було висловлено низку зауважень (про необхідність доповнення, уточнення, заміни тощо) до 1171 тесту (22,4%). Детальні результати експертної оцінки викладено в Узагальненій інформації щодо якості тестових завдань (див.файл). Вказану інформацію 15 травня 2015 року передано до Генеральної прокуратури України, в тому числі – особисто заступнику Генерального прокурора України Д. Сакварелідзе.

У подальшому до Академії надійшли частково змінені тестові завдання для повторного опрацювання. За результатами їхнього вивчення 17 червня 2015 року робочою групою Академії було підготовлено висновок (див.файл), відповідно до якого запропоновано до вилучення 131 тестове завдання; до виправлення – 337 тестових завдань; перероблено робочою групою – 179 тестових завдань. Висновок за результатами опрацювання Академією тестових завдань на знання законодавчої бази 25 червня 2015 року схвалено на засіданні Вченої ради Національної академії прокуратури України (див.файл).

Разом з тим остаточний варіант тестів з урахуванням чи неврахуванням розробниками тестів висловлених зауважень до Академії не надходив, навчально-методичною радою Академії не розглядався.

В середині червня 2015 року на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України опубліковано тестові завдання. У них міститься ряд тестів, до яких Академією висловлено зауваження, в тому числі суттєві: усі відповіді неправильні; дві правильні відповіді; законодавство втратило чинність тощо.

Після численних відгуків у соціальних мережах щодо некоректності оприлюднених тестів та звернень до Генеральної прокуратури України з цих же питань можна спостерігати систематичне оновлення на сайті тестових завдань, сотні яких за останні два-три тижні з сайту просто видалено, додано кільканадцять зовсім нових. Тобто оприлюднені тестові завдання не можна вважати такими, що отримали будь-який експертний висновок Національної академії прокуратури України. Відмінності між тестовими завданнями, що зараз викладені на веб-сайті Генеральної прокуратури України, і тими, що опрацьовувалися Академією та оприлюднювалися спочатку, підтверджується копією тестових завдань, зробленою з веб-сайту Генеральної прокуратури України 28 липня 2015 року (див.файл).

Робочою групою 6–7 серпня 2015 року було опрацьовано тестові завдання, оприлюднені на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України, в тому числі на предмет врахування попередніх зауважень, висловлених Академією. За результатами роботи встановлено низку суттєвих недоліків та явних помилок у завданнях (див.файл).

Варто зауважити, що відповідно до Порядку проведення тестування на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та Порядку проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників, затверджених наказом Генеральної прокуратури України від 20 липня 2015 року № 98 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 липня 2015 року, Національна академія прокуратури України не має імперативних повноважень з перевірки, експертизи чи допуску до використання тестових завдань. Важелі впливу на Генеральну прокуратуру України та її керівництво у Академії відсутні. Компетенція Академії обмежується виключно науковими та методичними рекомендаціями, які не є обов’язковими для врахування укладачами тестів і не є перепоною для проведення тестування. Тому робити припущення про перешкоджання Академією тестуванню (у будь-якій формі) немає підстав.

10 серпня 2015 року Академія отримала від співробітників Управління реформ та забезпечення якості роботи Генеральної прокуратури України усну вимогу надати позитивний фаховий висновок щодо тестових завдань, проте відмовилась це зробити, вбачаючи в них численні недоліки.

Разом з тим, на наше глибоке переконання, для завершення роботи з підготовки тестових завдань достатньо кількох днів.

Національна академія прокуратури України запевняє у своїй відкритості, готовності до співпраці та бажанні допомогти у реформуванні органів прокуратури.

05.08.2015

Вийшов друком науково-практичний посібник „Застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення: український та зарубіжний досвід”

Міжвузівським авторським колективом за участю працівників Національної академії прокуратури України підготовлено актуальний посібник з питань застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення.

У науково-практичному посібнику розглянуто нормативні положення та досвід застосування умовно-дострокового звільнення засуджених. Широко висвітлено сучасну судову і прокурорську практику щодо вирішення питання про умовно-дострокове звільнення та нагляду за цим процесом.

Вивчено основні порушення та зловживання у діяльності органів і установ, які долучаються до процесу умовно-дострокового звільнення. За результатами такого опрацювання надано рекомендації інституціям, що мають контрольно-наглядові повноваження у цій сфері, передусім органам прокуратури. Огляд досвіду розвинених європейських країн змістовно розширює дослідження й надає йому перспективи.


27.07.2015

У Національній академії прокуратури України розпочав роботу навчальний тренінг з тематики фінансових розслідувань та повернення активів

Сьогодні, 27 липня 2015 року, у Національній академії прокуратури України розпочався тижневий тренінг для працівників Генеральної прокуратури України, Національної академії прокуратури України та Державної служби фінансового моніторингу з тематики фінансових розслідувань і повернення активів, здобутих злочинним шляхом.

Аналогічний тренінг за участю прокурорсько-слідчих працівників Генеральної прокуратури України та представників Національної академії прокуратури України відбувся у січні поточного року.

Захід організовано у рамках Угоди про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління, підписаної 11 серпня 2014 року.

Під час тренінгу планується висвітлити актуальні аспекти правової кваліфікації, виявлення і розслідування фінансових злочинів, зокрема, пов’язаних із корупцією, незаконним збагаченням та відмиванням доходів.

Навчальний захід передбачає проведення теоретичних та практичних занять (тренінгів), які включатимуть методику розслідувань фінансових злочинів, особливості надання взаємної правової допомоги та повернення активів, а також підготовку до судового розгляду зазначеної категорії кримінальних проваджень.

Довідково: Міжнародний центр з повернення активів (ICAR) є одним із підрозділів, який входить до складу Базельського інституту управління та спеціалізується на зміцненні потенціалу країн щодо повернення викрадених активів, приділяючи особливу увагу фінансовим розслідуванням і методиці відстеження цих активів, наданню взаємної правової допомоги і міжнародному співробітництву при розслідуванні справ, пов’язаних з корупцією та відмиванням коштів. Базельський інститут управління, заснований у 2003 році, є незалежною неприбутковою установою, яка здійснює діяльність у сфері профілактики корупції, державного та корпоративного управління, боротьби з відмиванням грошей, дотримання положень кримінального законодавства та повернення викрадених активів. Міжнародний колектив фахівців Інституту працює з державними і приватними організаціями з усього світу з метою підвищення якості управління на глобальному рівні у відповідності з міжнародними стандартами та передовою практикою.21.07.2015

Оголошено відкритий конкурс на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

З 20 липня 2015 року на базі Національної академії прокуратури України розпочав роботу Київський центр збору документів на заміщення керівних посад нових місцевих прокуратур у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській областях та місті Києві.

Участь у конкурсному відборі можуть взяти як працівники органів прокуратури України, так і громадяни без прокурорського досвіду роботи, які мають вищу юридичну освіту і п’ятирічний досвід роботи за фахом.

Детальна інформація про порядок проведення чотирирівневого конкурсу, повний перелік необхідних документів та інші відомості розміщені у відповідному розділі офіційного сайту Генеральної прокуратури України за посиланням http://www.gp.gov.ua/ua/reforms.

Адреса Київського центру збору документів на заміщення керівних посад нових місцевих прокуратур: м. Київ, вул. Мельникова, 81-б.

Прийом документів триватиме до 2 серпня 2015 року включно, з 9 до 18 години, без перерв та вихідних.

03.07.2015

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

2 липня 2015 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Гринько Р.В. на тему „Заходи оперативного впливу у зобов’язальних правовідносинах” і Чернега В.М. на тему „Морально-правові принципи в сімейному праві України”.

Також прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право і 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

02.07.2015

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

1 липня 2015 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Козьяков Д.І. на тему „Адміністративно-правове регулювання державного гірничого нагляду” і за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Губська А.В. на тему „Групові позови в цивільному процесі”.

Також прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право і 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

30.06.2015

Представник Національної академії прокуратури України взяв участь у семінарі „Взаємодія прокурора, слідчого та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, використання їх результатів у кримінальному провадженні”

Днями у прокуратурі Закарпатської області відбудеться навчально-методичний семінар „Взаємодія прокурора, слідчого та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, використання їх результатів у кримінальному провадженні”.

Науковий захід розрахований на прокурорських працівників, які здійснюють процесуальне керівництво та підтримують державне обвинувачення в суді.

Національну академію прокуратури України на семінарі представляв професор кафедри нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування Олексій Геселев, який у режимі відеоконференцзв’язку виступив із доповіддю „Актуальні питання взаємодії прокурора, слідчого та оперативних підрозділів при використанні результатів негласних слідчих (розшукових) дій для доказування у кримінальному провадженні”.


Jan || Feb || Mar || Apr || May || Jun || Jul || Aug || Sep || Oct || Nov || Dec ||

© 2002-2015 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАІНИ