НОВИНИ І ПОДІЇ :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ :: ТЕЛЕФОН ДОВІРИ АКАДЕМІЇ
:: ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


НОВИНИ І ПОДІЇ

17.04.2014

16 квітня 2014 року в Національній академії прокуратури України відбулося засідання Вченої ради

На засіданні розглянуто низку важливих питань, а саме:

Про схвалення персонального складу Вченої ради Академії.
Про організацію роботи Державної екзаменаційної комісії у 2014 році.
Про стан виховної роботи зі студентами.
Про схвалення проекту нової редакції Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів у Національній академії прокуратури України.
Про рекомендацію до друку науково-практичного посібника „Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері надання адміністративних послуг” (за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Косюти М.В.).
Про рекомендацію до друку монографії Бантишева О.Ф. та Шамари О.В. „Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації)”.
Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук.
Про присвоєння вченого звання професора кафедри кримінального права доктору юридичних наук, доценту Книженко Оксані Олександрівні.

14.04.2014

На офіційному веб-сайті Національної академії прокуратури України розміщено перший номер нового інтерактивного часопису

14 квітня 2014 року в мережі Інтернет на порталі Академії був опублікований перший випуск електронного ,,Наукового часопису Національної академії прокуратури України”. Видання засновано з метою досягнення якісно нового рівня задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях у галузі права. До редакційної колегії увійшли керівники і провідні науковці Національної академії прокуратури України.

Перший випуск видання налічує 26 наукових статей на актуальні теми кримінального процесу, прокурорської діяльності, проблем протидії злочинності і корупції, екологічного права, ювенальної юстиції тощо. Авторами виступили науковці Академії, зарубіжні вчені, а також практичні працівники органів прокуратури України.

– Електронна форма часопису обрана невипадково. Адже її можливості дозволяють оперативно висвітлювати та доводити до громадськості через глобальну мережу Інтернет результати актуальних наукових досліджень державно-правових проблем, які проводять вчені, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та наукових установ, представники органів влади, працівники прокуратури України й інших відомств, а також молоді науковці, – зазначив у вступному слові головний редактор часопису, ректор Академії Євген Блажівський. – Сподіваємось, що ,,Науковий часопис Національної академії прокуратури” буде осередком реалізації творчого і наукового потенціалу, а також місцем для професійної дискусії не лише науковців, а й юристів-практиків, об’єднаних спільною метою – розбудови правової держави та подальшого вдосконалення законотворчого процесу і правозастосування в Україні.


10.04.2014

У Національній академії прокуратури України видали монографію ,,Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009-2013 роки)

У підготовці видання взяли участь: ректор Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук Євген Блажівський; проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук Ігор Козьяков; завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук Олег Литвак; директор Науково-дослідного інституту, кандидат юридичних наук Неля Лісова та низка науковців Академії.

У монографії обсягом 487 сторінок проаналізовано стан злочинності в Україні з 2009 року по 2013 рік в цілому та окремих видів злочинів з урахуванням структури Особливої частини Кримінального кодексу України. Розкрито загальні аспекти методології кримінологічного аналізу злочинності та відображено основні тенденції стану цього негативного соціального явища.

Завданнями моніторингового кримінологічного аналізу є наукове забезпечення прогнозування кількісних та якісних показників злочинності, формулювання відповідних завдань правоохоронних органів у сфері реалізації кримінально-правової політики держави та напрацювання рекомендацій щодо підвищення ефективності цієї діяльності. За результатами дослідження запропоновано комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію злочинності, покращення організаційного, матеріально-технічного, кадрового, інформаційно-аналітичного забезпечення системи протидії кримінальним правопорушенням.

Видання розраховане на практичних працівників правоохоронних органів, науковців, студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю та всіх, хто цікавиться окресленою проблематикою.


08.04.2014

У Національній академії прокуратури України запрацювала нова спеціалізована вчена рада

8 квітня 2014 року в Академії відбулося перше засідання новоствореної спеціалізованої вченої ради, яка наділена правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Слід відзначити, що в Національній академії прокуратури України вже діє одна спеціалізована вчена рада за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Головою нової спеціалізованої вченої ради став завідувач кафедри цивільно-правових відносин Академії, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Руслан Стефанчук. До складу ради увійшли провідні вчені та науковці. На порядок денний першого засідання були винесені питання прийняття до попереднього розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Конончук Н.М., Поляничко А.О., Ніжинського С.С., Романяка Д.М.

04.04.2014

У Національній академії прокуратури України пройшли відбіркові тури студентської олімпіади на визначення кращих знавців КПК України

В Академії вже стало доброю традицією проведення щорічної студентської олімпіади зі знань законодавства серед магістрантів. Цього року викладачі прокурорського вищого навчального закладу підготували нову комп’ютерну програму тестування для перевірки засвоєння студентами положень Кримінального процесуального кодексу 2012 року. Конкурс розпочався ще 7 жовтня минулого року і містив три проміжні етапи, після яких обирали найкращих знавців КПК України. Загалом у змаганнях взяли участь 300 магістрантів першого року навчання.

03 квітня 2014 року був проведений фінальний тур електронного тестування, за результатами якого обрали 82 магістранти, котрі показали найкращі результати і дали більшість правильних відповідей на 50 питань тесту. Потім представники кафедр Національної академії прокуратури України колегіально проголосували більшістю за кандидатури 9 студентів, які не тільки відмінно склали тести, але й сумлінно та наполегливо навчались протягом року. Найкращий результат тесту показала магістрантка першого року навчання – Софія Нестерук.

Фіналісти тестування візьмуть участь у студентській олімпіаді зі знань КПК України, яка невдовзі проходитиме в Академії. Для цього вони готують в оргкомітет наукові доповіді і пропозиції щодо застосування і вдосконалення кримінального процесуального законодавства України.

28.03.2014

Заняття в Інституті підвищення кваліфікації кадрів

З 17.03.2014 по 28.03.2014 року в Національній академії прокуратури України проходило навчання з підвищення кваліфікації для заступників міськрайпрокурорів та прирівняних до них спеціалізованих прокурорів. До уваги слухачів було запропоновано лекції, майстер-класи, семінарські заняття та організовано опрацювання навчального матеріалу на засіданнях круглих столів.

Під час навчання були розглянуті актуальні питання організації та здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення; тактика допиту свідка на стадії досудового розслідування та методика підготовки прокурора до його допиту у суді; проблемні питання прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування; ораторські навички в професійній діяльності працівників органів прокуратури тощо.

Належний рівень підвищення кваліфікації забезпечили науковці Академії та представники профільних підрозділів Генеральної прокуратури України.

21.03.2014

20 березня 2014 року в Національній академії прокуратури України відбулося засідання Вченої ради

На засіданні розглянуто низку важливих питань, а саме:

– Про результати впровадження дистанційної форми навчання.
– Про річний фінансовий звіт за 2013 рік.
– Про рекомендацію до розміщення в мережі Інтернет електронного наукового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України” № 1 (1)’2014.
– Про затвердження та перезатвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

18.03.2014

В Академії відбулося засідання Редакційної колегії електронного наукового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України”

18 березня 2014 року в Академії відбулося перше засідання Редакційної колегії електронного наукового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України”, що було засноване з метою досягнення якісно нового рівня задоволення потреб суспільства в знаннях у галузі права, зокрема забезпечення можливості оперативно представляти через глобальний інформаційний простір результати актуальних наукових досліджень учених, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, представників органів влади, працівників прокуратури України й інших відомств, молодих науковців.

На Порядок денний засідання було винесено питання про схвалення Плану випуску електронного наукового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України” № 1(1)’2014.

Перший номер видання відкриває вступне слово головного редактора видання, ректора Національної академії прокуратури України, державного радника юстиції 1 класу, доктора юридичних наук Євгена Блажівського.

На сторінках видання розміщено наукові статті присвячені, зокрема: правам людини як об’єкту захисту прокуратури в сфері забезпечення національної безпеки України; нормативно-правовій регламентації діяльності Генерального прокурора України; представництву прокурором інтересів держави у сфері реалізації програм з охорони дитинства; досвіду створення та функціонування ювенальних судів в Україні; застосуванню Цивільного кодексу України; безпеці надрокористування як правовій категорії; концептуальним засадам визначення ефективності адміністративно-правового регулювання; принципу законності в контексті реформування кримінального законодавства України; інституту кримінальних проступків та обставини, що виключають злочинність діяння; запровадженню в Україні процедури досудової пробації; рівню, структурі, динаміці, причинам та умовам злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; кримінологічній характеристиці злочинів проти осіб, які представляють авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; кримінологічному портрету злочинця, який вчинив злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; проблемам визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя; ролі фінансового моніторингу у мінімізації латентності злочинів, передбачених статтями 209 та 209-1 Кримінального кодексу України; історичному аспекту обмеження волі як виду покарання; функціям прокурора та слідчого у кримінальному провадженні; організації прокурором роботи слідчої групи; організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють розшук безвісно відсутніх осіб; накладенню грошового стягнення на учасників кримінального провадження; документу як джерелу доказів у кримінальному провадженні; окремим процесуальним діям, які можуть вчинятися поза межами приміщення суду; міжнародно-правовому скепсису.

Члени Редакційної колегії схвалили План випуску електронного наукового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України” № 1(1)’2014 для подальшої рекомендації видання Вченою радою Академії до розміщення в мережі Інтернет.

Jan || Feb || Mar || Apr || May || Jun || Jul || Aug || Sep || Oct || Nov || Dec ||

© 2002-2013 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАІНИ