НОВИНИ І ПОДІЇ :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ :: ТЕЛЕФОН ДОВІРИ АКАДЕМІЇ
:: ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


НОВИНИ І ПОДІЇ

Шановні колеги!

Запрошуємо провідних вчених і фахівців у галузі права та правозастосовної діяльності взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції „Правова політика в Україні: питання теорії та практики”, яка відбудеться 24 жовтня 2014 року у Національній академії прокуратури України.


Міжнародна науково-практична конференція „ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”

29.09.2014

Засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

29 вересня 2014 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Устименко О.Г. „Тварина як об’єкт права власності (цивільно-правовий аспект)” та Слободян О.М. „Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів в сфері біотехнології”.

25.09.2014

25 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України відбулося засідання Вченої ради

Більш детальну інформацію розміщено в підрозділі „Вчена рада Академії”.

25.09.2014

Засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

25 вересня 2014 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, під час якого прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Брящея Р.І. „Звільнення від покарання як форма кримінально-правового реагування на вчинення злочину” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) та Колотила О.О. „Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні порушення” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Успішно захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Кузнєцовим В.В. „Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

23.09.2014

У Національній академії прокуратури України відбувся круглий стіл „Прокурор як процесуальний керівник розслідування кіберзлочинів: вироблення методології підвищення професійного рівня”

23 вересня 2014 року в рамках підготовки до проведення серії тренінгів з протидії кіберзлочинності у Академії відбувся круглий стіл „Прокурор як процесуальний керівник розслідування кіберзлочинів: вироблення методології підвищення професійного рівня”.

У круглому столі прийняли участь головний експерт Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу „Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні” Лоїк Геран, спеціаліст з правових питань цього Проекту Наталія Дрьоміна-Волок, експерти Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США, представники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України.

За результатами обговорення визначено найбільш проблемні аспекти керівництва прокурором досудового розслідування кіберзлочинів, ефективний формат та методологію підвищення рівня знань процесуальних керівників у цій сфері, зміст освітніх заходів та інші організаційні питання запланованих тренінгів.


22.09.2014

У Національній академії прокуратури України відбулася робоча зустріч з представниками проекту Ради Європи „Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”

22 вересня 2014 року менеджер проекту Ради Європи „Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні” Кетеван Цхомелідзе і радник з правових питань цього проекту Божена Маланчук у рамках робочої зустрічі обговорили з керівництвом Академії подальшу співпрацю відповідно до робочого плану проекту.

За результатами обговорення визначено три пріоритетні вектори співпраці: допомога європейських партнерів у вирішенні інституціональних проблем при імплементації Кримінального процесуального кодексу України; проведення консультацій щодо нового закону України „Про прокуратуру” а також підвищення кваліфікації всіх учасників кримінального процесу (суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів) з урахуванням європейського досвіду.

В свою чергу пані Кетеван Цхомелідзе подякувала керівництву Академії за ініціативність при проведенні спільних тренінгів у рамках проекту.

22.09.2014

19 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України під головуванням заступника головного редактора – першого проректора, державного радника юстиції 3 класу Миколи Якимчука відбулося засідання Редакційної колегії журналу „Вісник Національної академії прокуратури України”, на якому було схвалено План випуску „Вісника Національної академії прокуратури України” № 4 (37)’2014 для подальшої рекомендації видання до друку та поширення через мережу Інтернет.

Статті, що увійшли до цього номера, присвячені, зокрема: перегляду кримінальних проваджень за нововиявленими обставинами; правовому забезпеченню реалізації прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням; організації прокурором роботи слідчої групи; процесуальним проблемам застосування виклику слідчим, прокурором, судовому виклику і приводу та шляхам їх вирішення; особливостям реалізації завдань і функцій органів прокуратури в умовах посилення загроз національній безпеці України; проблемам прокурорського нагляду у сфері оподаткування незаконних доходів; питанню пов’язаних осіб у податковому законодавстві України; основним напрямам сучасної кримінально-правової політики України; визначенню суб’єкта привласнення чи розтрати чужого майна; бланкетному характеру норми, передбаченої статтею 169 Кримінального кодексу України; кримінальній відповідальності за невиконання обов’язків по вихованню неповнолітнього (за законодавством України та зарубіжних країн); характерним рисам та типології особи злочинця, який вчиняє корисливі насильницькі посягання на об’єктах залізничного транспорту; участі громадськості у запобіганні та протидії корупції; участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення; реалізації прокурором представницької функції при виконанні судових рішень; вині як умові компенсації моральної шкоди, завданої особистим немайновим правам фізичної особи; історичним аспектам створення Галицького цивільного кодексу 1797 року; теоретичним проблемам визначення поняття функцій омбудсмана.

18.09.2014

Засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

18 вересня 2014 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.01), під час якого успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10- судоустрій; прокуратура та адвокатура Кучер О.Г. „Представництво прокуратурою у суді інтересів держави в бюджетній сфері” та Натрус О.П. „Організаційно-правові засади представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді”.

17.09.2014

Засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

17 вересня 2014 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, під час якого прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Богатирьової О.І. „Пробація в Україні: гуманізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) та Орлеана А.М. „Кримінально-правове забезпечення охорони людини від експлуатації” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Також прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ризак Я.В. „Кримінальна відповідальність за підкуп службової юридичної особи приватного права” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) та Курбатової І.С. „Кримінологічні засади запобігання насильницьким злочинам щодо осіб похилого віку в Україні” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Успішно захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Гусаровою А.В. „Організаційно-правові аспекти вступу прокурора у справу, відкриту судом за зверненням іншої особи” (спеціальність 12.00.10- судоустрій; прокуратура та адвокатура) та Літвіновим Є.В. „Запобігання злочинності в судовій системі України (за матеріалами діяльності судів загальної юрисдикції)” (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

16.09.2014

16 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України під головуванням заступника головного редактора – проректора з наукової роботи, державного радника юстиції 3 класу Ігоря Козьякова відбулося засідання Редакційної колегії електронного наукового фахового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України”, на якому було схвалено План „Наукового часопису Національної академії прокуратури України” № 2 (2)’2014 для подальшої рекомендації Вченою радою Академії щодо розміщення журналу в мережі Інтернет.

Статті, що увійшли до цього випуску, присвячені, зокрема: допустимості доказів за кримінальним процесуальним законодавством України; теоретичним основам криміналістичного забезпечення процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням; домашньому арешту як запобіжному заходу у кримінальному провадженні; участі прокурора у судовому кримінальному провадженні щодо злочинів проти довкілля; законній силі як обов’язковій умові виконання вироку; функції підтримання державного обвинувачення після судової реформи 1864 року; взаємодії прокурора з органами державної влади та інститутами громадянського суспільства у сфері протидії злочинності; строкам давності за вчинення кримінальних корупційних правопорушень; судимості як кваліфікуючій ознаці складу злочину; історичному розвитку законодавства України про охорону осіб, які взяті під захист; проблемам оподаткування незаконних доходів в Україні; змісту та співвідношенню принципів організації і діяльності прокуратури та адвокатури; представницьким повноваженням прокурора щодо усунення наслідків адміністративних корупційних правопорушень; особливостям організації діяльності прокурора як учасника виконавчого провадження; становленню і сутності інституту конституційної юстиції; глобалізації та нотаріату; генетичним дослідженням і міжнародному праву; реалізації цензурного законодавства Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. в українських губерніях.


15.09.2014

Заняття в Інституті підвищення кваліфікації кадрів

15 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України розпочалося навчання для заступників прокурорів, які відповідають за організацію роботи з питань нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні; начальників слідчих відділів (управлінь) і начальників управлінь (відділів) представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді.

Навчальний план передбачає лекції, семінари, засідання круглих столів, практичні заняття, на яких обговорюватимуться проблеми, що виникають при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням, проведенні судових експертиз у кримінальному провадженні, визначенні кваліфікації кримінальних правопорушень, підтриманні прокурором державного обвинувачення.

Лекції для слухачів будуть присвячені актуальним аспектам європейських стандартів діяльності прокурора поза межами кримінальної юстиції, адміністративної відповідальності, юридичної етики та прокурорської риторики тощо.

До участі в навчальному процесі також запрошено представників Генеральної прокуратури України для виступів та обміну практичним досвідом.

15.09.2014

У Національній академії прокуратури України відбулося засідання науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України

12 вересня 2014 року на базі Національної академії прокуратури України під головуванням ректора Юрія Дьоміна проведено засідання науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, за результатами якого схвалено перелічені нижче методичні рекомендації.

1. «Організація проведення перевірок додержання законодавства щодо відчуження та реалізації рухомого військового майна».
2. «Участь прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру».
3. «Організація роботи прокурорів щодо представництва органів прокуратури в суді».
4. А також рекомендації що стосуються питань: прокурорського нагляду за додержанням законів при здійсненні контролю за особами, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту; використання документів, які містять службову інформацію; забезпечення нагляду за додержанням і застосуванням законів про права неповнолітніх на працю.

13.09.2014

Представники Національної академії прокуратури України прийняли участь у міжнародній конференції

8-10 вересня 2014 року в Інституті законодавства Верховної ради України спільно з Мюнхенським Інститутом східноєвропейського права проведено Міжнародну українсько-німецьку науково-практичну конференцію на тему: «Альтернативні та судові процедури вирішення спорів: сучасний стан і нові тенденції в Україні, Німеччині та Польщі».

У конференції взяли участь завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Стефанчук Р.О., аспіранти та магістранти Академії.

У ході конференції обговорювались питання правового регулювання процедур альтернативного вирішення спорів, перспективи вдосконалення процедури розгляду спорів, арбітражна та судова практика вирішення спорів, питання застосування медіації тощо. З доповідями виступили фахівці з Німеччини та Польщі, представники законодавчої та судової влади України.

Правознавці Національної академії прокуратури висвітлили питання щодо ролі та значення прокуратури у процесі модернізації альтернативних та судових процедур вирішення спорів, поділились із німецькими колегами досвідом України та обмінялись думками щодо вдосконалення правових аспектів вказаних питань.


11.09.2014

У Національній академії прокуратури України відбулася зустріч із делегацією Генеральної прокуратури Республіки Казахстан

11 вересня 2014 року відбулася зустріч керівництва Національної академії прокуратури України із представниками Генеральної прокуратури Республіки Казахстан, які перебувають в Україні з робочим візитом.

Членів делегації Республіки Казахстан проінформовано про організаційні та наукові аспекти створення автоматизованої електронної системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань», до розробки якого долучились науковці Академії.

Також гостям було надано можливість ознайомитись із навчальною версією ЄРДР та отримати практичні знання технічної сторони цієї системи, які стануть їм в нагоді, оскільки в правоохоронній системі Республіки Казахстан найближчим часом буде запроваджено аналогічний комп’ютерний програмний комплекс.

Наприкінці зустрічі представники Генеральної прокуратури Республіки Казахстан подякували за плідний обмін досвідом та висловили готовність до подальшої співпраці.


09.09.2014

У Національній академії прокуратури України відбулася робоча зустріч з представниками Проекту ЄС „Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”

9 вересня 2014 року головний експерт Проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу „Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні” Лоїк Геран і спеціаліст з правових питань цього Проекту Наталія Дрьоміна-Волок у рамках робочої зустрічі обговорили з керівництвом Академії напрями подальшої плідної співпраці.

За результатами обговорення 18 вересня заплановано проведення на базі Академії круглого столу, присвяченого вирішенню організаційних питань проведення семінару із протидії кіберзлочинності, який незабаром має відбутися за участю міжнародних експертів, прокурорів-процесуальних керівників, слідчих органів внутрішніх справ і представників суддівського корпусу.

08.09.2014

У Національній академії прокуратури України відбулись організаційні збори

8 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України відбулись організаційні збори. Ректор Академії представив магістрантам проректорів навчального закладу, завідувачів кафедр і начальників структурних підрозділів, які забезпечують навчальний процес.

До відома присутніх були доведені основні новели законів України „Про вищу освіту” і „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Студентів і керівників структурних підрозділів ознайомлено з основними тезами виступу Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка 6 вересня на робочій нараді з керівниками вищих навчальних закладів. „ Закон – це інструмент, обов’язковий текст. І він нічого не вартує без людей, які виконують цей закон, без бажання ректорів. … Хто може бути незалежним? Тільки той, хто сильний. Так і країна. Тільки та країна, яка бореться, може втримати незалежність, суверенітет і свободу”, – процитував Прем’єр-міністра Юрій Дьомін.

„Новий закон, який регулює питання вищої освіти, дає широкі права студентському самоврядуванню. Тож користуйтесь ними повною мірою. Давайте разом вибудовувати освіту європейського зразка”, – наголосив ректор.

04.09.2014

У Національній академії прокуратури України підготовлено науково-практичний посібник „Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення”

Над науковим виданням працювали: директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук Олександр Копиленко; начальник відділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-дослідного інституту Академії, кандидат юридичних наук Зоя Загиней; головний науковий співробітник цього ж відділу, доктор юридичних наук Олександр Ярмиш та інші.

У науково-практичному посібнику досліджено проблему відповідальності за адміністративні корупційні правопорушення. Зокрема, розглянуто особливості кваліфікації та характеристику адміністративних корупційних правопорушень, сучасний стан протидії цим правопорушенням, особливості провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення та організацію прокурорського нагляду за додержанням Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”.

Видання буде корисним для практичних працівників органів прокуратури, а також науковців, викладачів, ад’юнктів, студентів вищих юридичних навчальних закладів.


02.09.2014

Заняття в Інституті підвищення кваліфікації кадрів (з 2 по 12 вересня)

2 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України розпочалося навчання для працівників органів прокуратури, які перебувають у резерві на заміщення посад міськрайпрокурорів, а також прирівняних до них спеціалізованих прокурорів та старших прокурорів, прокурорів відділів захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави, на яких за розподілом обов’язків покладено забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності прокуратур обласного рівня.

Навчальний процес передбачає лекції, семінари, засідання круглих столів, практичні заняття, на яких обговорюватимуться: проблемні питання прокурорського нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування; особливості зміни, висунення додаткового обвинувачення прокурором в суді та відмови від підтримання державного обвинувачення; проблеми адаптації національного законодавства України до європейських стандартів діяльності прокурора поза кримінальною юстицією; проблеми кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Також лекції для слухачів будуть присвячені актуальним проблемам забезпечення прокурором конституційних засад підприємницької діяльності, повноваженням прокурора у сфері запобігання та протидії корупції, особливостям прокурорського нагляду за додержанням законів суб’єктами підприємництва у митній та податковій сферах тощо.

Навчальний процес забезпечується науковцями Академії, для виступів запрошені представники Генеральної прокуратури України.

01.09.2014

1 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України відбулись урочисті заходи з нагоди Дня знань

1 вересня 2014 року в Національній академії прокуратури України відбулись урочистості, присвячені Дню знань. В урочистостях прийняв участь начальник відділу підготовки кадрів та зв’язків з навчальними закладами Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури Генеральної прокуратури України Микола Калініченко.

Вітаючи студентів, батьків, гостей і науково-педагогічний склад Національної академії прокуратури України з Днем знань, ректор Юрій Дьомін подякував керівництву Генеральної прокуратури України за увагу і турботу, яка повсякчас приділяється Академії та ознайомив магістрантів із структурою Академії.

За словами Юрія Дьоміна, магістранти Національної академії прокуратури України будуть мати унікальну можливість відвідувати лекції і майстер-класи практичних працівників органів прокуратури та відомих міжнародних експертів у галузі права. Адже на базі Академії прокуратури постійно відбуваються міжнародні конференції, семінари і круглі столи.

У процесі навчання магістранти проходитимуть стажування в прокуратурах різних рівнів, оволодіють методикою роботи з Єдиним реєстром досудових розслідувань, навчаться здійснювати процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях. В аудиторіях, спеціально обладнаних під судові зали, студенти набуватимуть практичних навичок прокурорської риторики та участі у судових засіданнях. Ректор побажав усім магістрантам успішного навчання, кар’єрних злетів і доброї долі, та ніколи не забувати девіз Академії – «Вчись добре захищати справедливість».

Після привітання відбулось урочисте вручення студентських квитків магістрантам Національної академії прокуратури України.


Jan || Feb || Mar || Apr || May || Jun || Jul || Aug || Sep || Oct || Nov || Dec ||

© 2002-2013 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАІНИ