НОВИНИ І ПОДІЇ :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ :: ТЕЛЕФОН ДОВІРИ АКАДЕМІЇ
:: ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


НОВИНИ І ПОДІЇ

Шановні юристи, науковці, колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет-сторінках нашої конференції. Участь у цьому заході надасть Вам можливість оприлюднити результати Ваших наукових досліджень, здійснити їх апробацію, одержати на них відгуки й обмінятися думками з фахівцями різних юридичних спеціальностей.

Надіслані Вами тези доповідей будуть розміщені на сайті у відповідних секціях конференції та стануть доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової мережі Інтернет у будь-якій країні.

Архівація та збереження матеріалів заходу, як Інтернет-ресурсу, забезпечить подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприятиме формуванню необхідного для Вас іміджу.

За результатами проведення заходу буде підготовлено електронний збірник матеріалів Інтернет-конференції, на сторінках якого знайдуть відображення думки та погляди усіх її учасників.

Доповіді учасників заходу будуть розміщені на Web-сторінці за адресою http://www.ap.gp.gov.ua/)


„СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ”

Шановні колеги!

Запрошуємо провідних вчених і фахівців у галузі права та правозастосовної діяльності взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції „Правова політика в Україні: питання теорії та практики”, яка відбудеться 24 жовтня 2014 року у Національній академії прокуратури України.


Міжнародна науково-практична конференція „ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”

20.10.2014

Засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

20 жовтня 2014 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Пашутіна В.Ю. „Зловживання корпоративними правами: цивільно-правовий аспект” та Іванюченко О.В. „Патентно-правова охорона винаходу, пов’язаного з комп’ютерною програмою”.

16.10.2014

У Національній академії прокуратури України відбулася робоча зустріч із делегацією Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва

16 жовтня 2014 року відбулася робоча зустріч експертів Німецького фонду міжнародного правового співробітництва — Генерального прокурора у відставці Вальтера Зельтера, старшого прокурора, члена Президії Федеральної спілки прокурорів і суддів Німеччини Петера Шнайдергана, а також менеджера проектів Фонду Вольфрама Гертіга із керівництвом Національної академії прокуратури України.

Діяльність зазначеного Фонду координується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та спрямована на підтримку правових реформ в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, можливі шляхи співпраці з питань застосування кримінального процесуального законодавства, підвищення кваліфікації прокурорських кадрів, проведення спільних наукових досліджень з актуальної тематики.


15.10.2014

Укладено Угоду про співробітництво між Національною академією педагогічних наук України та Національною академією прокуратури України

Ректор Національної академії прокуратури України Юрій Дьомін і Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень 15 жовтня 2014 року підписали Угоду про співробітництво.

Укладений документ спрямований на розширення та поглиблення співпраці з розвитку науки й освіти, впровадження наукових досліджень у навчально-виховний процес і практичну діяльність.

Угода надасть можливість сторонам формувати сучасне науково-методичне забезпечення навчального процесу, розробляти та реалізовувати спільні науково-дослідні проекти і наукові заходи, залучати вчених Національної академії педагогічних наук України до науково-педагогічної діяльності в Національній академії прокуратури України, організовувати стажування для аспірантів, докторантів і викладачів Національної академії прокуратури України в науково-дослідних інститутах Національної академії педагогічних наук України, здійснювати експертно-консультаційну діяльність, видавати спільні навчальні, наукові та методичні праці тощо.


09.10.2014

В Національній академії прокуратури України проведено змагання з міні-футболу

8 жовтня 2014 року з нагоди Дня юриста в Національній академії прокуратури України проведено змагання з міні-футболу. Турнір відбувся між магістрантами першого року навчання Інституту підготовки кадрів.

За активної підтримки уболівальників відбулась гра між першим та другим потоками, перемогу виборов перший потік.

Після завершення футбольного матчу команда переможців отримала від керівництва Академії грамоти та футбольний м’яч.


09.10.2014

Магістранти Національної академії прокуратури України відвідали Конституційний Суд України

8 жовтня 2014 року магістранти першого року навчання Інституту підготовки кадрів Академії здійснили візит до Конституційного Суду України.

Представниками КСУ студентам організовано екскурсію будівлею Суду, магістранти мали змогу поспілкуватись із суддями.

Екскурсія викликала великий інтерес майбутніх прокурорів, адже професійна діяльність прокурора тісно взаємопов’язана із суддівською системою нашої країни.06.10.2014

Заняття в Інституті підвищення кваліфікації кадрів

6 жовтня 2014 року в Національній академії прокуратури України розпочалося навчання для працівників підрозділів прокуратур обласного рівня, які здійснюють нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, керівників підрозділів прокуратур обласного рівня з питань захисту прав та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення та керівників прокуратур з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері.

Навчальний план передбачає лекції, семінари, проведення круглих столів, практичні заняття, на яких обговорюватимуться проблеми, що виникають при здійсненні прокурорського нагляду.

Лекції для слухачів будуть присвячені актуальним аспектам цивільного, господарського та адміністративного процесів, прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового розслідування, організації роботи та управління в органах прокуратури тощо.

До виступів та обміну практичним досвідом також запрошені представники Генеральної прокуратури України.

30.09.2014

Засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

30 вересня 2014 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Самбір О.Є. „Суброгація в цивільному праві України” (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право), Кравченко Н.Г. „Фінансово-правовий режим банківських резервів” (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), Розізніної І.В. „Відшкодування упущеної вигоди за порушення договірних зобов’язань в цивільному праві” (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право), Балабана С.М. „Ефективність адміністративно-правового регулювання: наукові та організаційно-правові засади оцінки і забезпечення” (спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Також було захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Анікіна Г.В. „Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи” та Шкребець Д.В. „Стадії процесу доказування в цивільному процесі України”.

29.09.2014

Засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

29 вересня 2014 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Устименко О.Г. „Тварина як об’єкт права власності (цивільно-правовий аспект)” та Слободян О.М. „Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів в сфері біотехнології”.

Jan || Feb || Mar || Apr || May || Jun || Jul || Aug || Sep || Oct || Nov || Dec ||

© 2002-2013 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАІНИ