НОВИНИ І ПОДІЇ :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ :: ТЕЛЕФОН ДОВІРИ АКАДЕМІЇ
:: ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


НОВИНИ І ПОДІЇ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що Національна академія прокуратури України спільно з Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України 25 червня 2015 року проводить Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію "Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України".

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України"


Dear colleagues!

We would like to inform you that on June 25, 2015 the National Academy of the Public Prosecutor’s Office of Ukraine jointly with the Interagency Scientific-Research Center of Combatting Organized Crime under the National Security and Defense Council of Ukraine will hold an International scientific practical Internet conference “The State Policy on Terrorism Counteraction: International Experience and its Relevance for Ukraine”.

International scientific practical Internet conference “The State Policy on Terrorism Counteraction: International Experience and its Relevance for Ukraine”

03.07.2015

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

2 липня 2015 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Гринько Р.В. на тему „Заходи оперативного впливу у зобов’язальних правовідносинах” і Чернега В.М. на тему „Морально-правові принципи в сімейному праві України”.

Також прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право і 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

02.07.2015

Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Національної академії прокуратури України

1 липня 2015 року в Академії відбулося засідання спеціалізованої вченої ради (Д 26.730.02), під час якого успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Козьяков Д.І. на тему „Адміністративно-правове регулювання державного гірничого нагляду” і за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Губська А.В. на тему „Групові позови в цивільному процесі”.

Також прийнято до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право і 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

30.06.2015

Представник Національної академії прокуратури України взяв участь у семінарі „Взаємодія прокурора, слідчого та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, використання їх результатів у кримінальному провадженні”

Днями у прокуратурі Закарпатської області відбудеться навчально-методичний семінар „Взаємодія прокурора, слідчого та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, використання їх результатів у кримінальному провадженні”.

Науковий захід розрахований на прокурорських працівників, які здійснюють процесуальне керівництво та підтримують державне обвинувачення в суді.

Національну академію прокуратури України на семінарі представляв професор кафедри нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування Олексій Геселев, який у режимі відеоконференцзв’язку виступив із доповіддю „Актуальні питання взаємодії прокурора, слідчого та оперативних підрозділів при використанні результатів негласних слідчих (розшукових) дій для доказування у кримінальному провадженні”.


Jan || Feb || Mar || Apr || May || Jun || Jul || Aug || Sep || Oct || Nov || Dec ||

© 2002-2015 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАІНИ