НОВИНИ І ПОДІЇ :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ :: ТЕЛЕФОН ДОВІРИ АКАДЕМІЇ
:: ПОРТАЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


НОВИНИ І ПОДІЇ

Шановні колеги!

Інформуємо Вас, що Національна академія прокуратури України спільно з Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України 25 червня 2015 року проводить Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію "Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України".

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України"


Dear colleagues!

We would like to inform you that on June 25, 2015 the National Academy of the Public Prosecutor’s Office of Ukraine jointly with the Interagency Scientific-Research Center of Combatting Organized Crime under the National Security and Defense Council of Ukraine will hold an International scientific practical Internet conference “The State Policy on Terrorism Counteraction: International Experience and its Relevance for Ukraine”.

International scientific practical Internet conference “The State Policy on Terrorism Counteraction: International Experience and its Relevance for Ukraine”

Формуються редакційні портфелі друкованого наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” № 2 (40)’2015 та електронного наукового фахового видання „Науковий часопис Національної академії прокуратури України” № 2 (6)’2015

Вимоги до наукових статей, що подаються для розміщення у електронному науковому фаховому виданні «Науковий часопис Національної академії прокуратури України»

Вимоги до оформлення наукових статей, які публікуються в журналі «Вісник Національної академії прокуратури України»

22.05.2015

Представник Національної академії прокуратури України виступив офіційним опонентом на захисті дисертаційного дослідження

21 травня 2015 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 Національної академії внутрішніх справ, на якому, зокрема, відбувся захист дисертації Михайлової І.М. „Ювенальна юстиція в системі запобігання злочинам неповнолітніх”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Офіційним опонентом на захисті дисертаційного дослідження виступила доктор юридичних наук, головний науковий співробітник відділу досліджень проблем кримінального провадження Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України Ольга Богатирьова.

22.05.2015

Представник Національної академії прокуратури України взяв участь у робочій зустрічі експертів програми співпраці з ЮНІСЕФ

21 травня 2015 року у місті Києві відбулася робоча зустріч експертів програми співпраці з Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

Мета зустрічі полягала в оцінці досягнень програми співпраці, яка була підписана 2012 року між Урядом України та Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй. Особливу увагу було приділено захисту прав дітей, які перебувають у конфлікті із законом.

Також було обговорено проблемні питання реформування системи правосуддя та кримінальної юстиції щодо неповнолітніх та визначено пріоритетні напрями подальшої співпраці із цією авторитетною міжнародною організацією.

Від Національної академії прокуратури України у заході взяла участь начальник відділу досліджень проблем ювенальної юстиції Науково-дослідного інституту Вікторія Мозгова.

22.05.2015

Завершились заняття в Інституті підвищення кваліфікації кадрів

22 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України завершилося навчання для двох груп слухачів: начальників відділів організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді і старших прокурорів, прокурорів відділів нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Навчальний процес передбачав лекції, семінари, проведення круглих столів, практичні заняття, на яких обговорювалися актуальні питання прокурорської діяльності: судових експертиз у кримінальному провадженні, правових засобів протидії корупції, кримінального процесу та криміналістики, європейських стандартів діяльності прокурора поза кримінальною юстицією.

Зі слухачами обмінювались практичним досвідом і представники Генеральної прокуратури України.

Після завершення навчання кожен із 48 прокурорів отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації.21.05.2015

Завершено теоретичну частину занять в Інституті підвищення кваліфікації кадрів

21 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України завершилася теоретична частина занять з підвищення кваліфікації для двох груп слухачів: начальників відділів організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді і старших прокурорів, прокурорів відділів нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Під час навчання для прокурорських працівників було проведено 62 лекції, 4 семінари, 14 практичних занять та 33 круглі столи. Також слухачі присвятили понад 70 годин самостійному опрацюванню навчального матеріалу.

А вже завтра, 22 травня, науковці Академії на підсумковому іспиті перевірять знання слухачів навчального курсу з підвищення кваліфікації.

21.05.2015

У Національній академії прокуратури України відбулося засідання ректорату

21 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України під головуванням виконувача обов’язків ректора Наталії Рибалки відбулося засідання ректорату.

Головним питанням порядку денного було обговорення плану заходів, спрямованих на виконання рішення колегії Генеральної прокуратури України від 13 травня 2015 року щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України, ефективності підготовки і підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів, наближення навчальної та наукової діяльності до потреб прокурорської практики.

Директор Науково-дослідного інституту Неля Лісова представила проект кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на науково-педагогічні посади, посади завідувачів кафедр, керівників та працівників відділів Науково-дослідного інституту.

Після обговорення членами ректорату запропонованого проекту було визначено наступні критерії до науковців:
• науковий ступінь;
• вчене звання;
• досвід роботи в органах прокуратури;
• стаж наукової або науково-педагогічної роботи.

Підсумовуючи пропозиції щодо кваліфікаційних вимог, проректор з наукової роботи Руслан Стефанчук зазначив, що вони повинні узгоджуватися із положеннями Закону України „Про вищу освіту”.

Також Наталією Рибалкою ставилися на обговорення питання щодо більш виваженого підходу до преміювання працівників Академії та подальшого неухильного виконання рішення колегії Генеральної прокуратури України.

За результатами проведення ректорату прийнято ряд організаційних рішень, які направлено на розгляд робочої групи з опрацювання нормативно-правових актів Академії для їх подальшого втілення в Статуті Національної академії прокуратури України.

21.05.2015

У Національній академії прокуратури України відбулася оперативна нарада

21 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України виконувач обов’язків ректора Наталія Рибалка провела оперативну нараду.

Для обговорення на порядок денний було винесено, зокрема, зазначені нижче питання.

1. Про неухильне дотримання виконавської та трудової дисципліни.
2. Про впорядкування розміщення повідомлень інформаційного характеру на офіційному Веб-сайті Академії.
3. Про необхідність висвітлення у магістерських роботах питань прокурорської практики.
4. Про підготовку до проведення вступної кампанії.
5. Про порядок організації виїздів науково-педагогічних працівників Академії до прокуратур обласного рівня.
6. Про підготовку наукових статей, які розміщуються у наукових фахових виданнях Академії.

20.05.2015

У Національній академії прокуратури України відбувся міжкафедральний семінар

20 травня 2015 року о 15 годині в аудиторії 108 (корпус 1) Національної академії прокуратури України відбувся міжкафедральний семінар за участю кафедри підтримання державного обвинувачення, кафедри нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування і відділу досліджень проблем кримінального провадження Науково-дослідного інституту.

На розгляд було винесено дисертаційне дослідження Леляк О.О. „Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі України”, подане на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Науковий керівник: Середа Г.П. – доктор юридичних наук, професор.

Запрошені експерти:
• Карпов Н.С. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;
• Баулін О.В. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування Національної академії прокуратури України.

19.05.2015

Представники Національної академії прокуратури України взяли участь у засіданні керівного комітету проекту Ради Європи „Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”

Сьогодні, 19 травня 2015 року, в місті Києві відбулося засідання керівного комітету проекту Ради Європи „Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”.

Перед початком заходу із вступним словом до присутніх звернулися голова відділу сприяння впровадженню прав людини на національному рівні Директорату з прав людини Генерального Директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи Тетяна Термачіч і політичний радник Департаменту європейської політики добросусідства Міністерства закордонних справ Королівства Данія Крістіан Холм-Лундбью.

Під час засідання керівного комітету обговорювалися питання сприяння впровадженню Кримінального процесуального кодексу України, розвитку нової інституційної ролі і потенціалу органів прокуратури, допомоги у розробці нового законодавства відповідно до європейських стандартів і залучення ключових груп правників у застосуванні європейських стандартів у повсякденній роботі на базі нового Кримінального процесуального кодексу України.

До участі у заході, крім представників Ради Європи, які беруть участь у проекті „Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”, долучилися представники Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Національної школи суддів України, Національної асоціації адвокатів України, громадських організацій.

Національну академію прокуратури України представляли проректор з наукової роботи Руслан Стефанчук, завідувач кафедри кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права Сергій Гречанюк і начальник відділу міжвузівських та міжнародних зв’язків Олександр Томєєв.

18.05.2015

Представник Національної академії прокуратури України взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції

16–17 травня 2015 року, на базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція „Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку”.

Національну академію прокуратури України представляв головний науковий співробітник відділу наукового забезпечення організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Олексій Проневич із доповіддю „Методичне керівництво як складова управлінської діяльності в органах прокуратури”.

За результатами проведення конференції планується видання збірника із тезами доповідей її учасників.

18.05.2015

Тривають заняття в Інституті підвищення кваліфікації кадрів (з 12 по 22 травня)

У Національній академії прокуратури України розпочався другий тиждень занять з підвищення кваліфікації для двох груп слухачів: начальників відділів організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді і старших прокурорів, прокурорів відділів нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Протягом першого тижня курсу підвищення кваліфікації для прокурорських працівників було проведено 32 лекції, 3 семінари, 8 практичних занять, 30 круглих столів.

Також слухачі присвятили понад 30 годин самостійному опрацюванню навчального матеріалу.

15.05.2015

У Національній академії прокуратури України відбулося засідання ректорату

15 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України під головуванням ректора Олега Литвака відбулося засідання ректорату.

Для обговорення на порядок денний засідання було винесено, зокрема, зазначені нижче питання.

1. Про план заходів, спрямованих на усунення недоліків, які були виявлені під час вивчення Генеральною прокуратурою України стану організації роботи Національної академії прокуратури України, ефективності підготовки і підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів, наближення навчальної та наукової діяльності до потреб прокурорської практики.
2. Про оптимізацію структури та штатного розпису.
3. Про підготовку до Державної атестації студентів другого року навчання.
4. Про виконавську дисципліну.

14.05.2015

Підписано угоду про співпрацю між Національною академією прокуратури України та Закладом освіти «Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів і закладів юстиції Білоруського державного університету»

З метою розвитку та зміцнення міжнародних освітніх, наукових та інформаційних зв’язків між Національною академією прокуратури України та Закладом освіти «Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів і закладів юстиції Білоруського державного університету» шляхом двостороннього обміну листами укладено угоду про співпрацю.

Особлива увага приділена актуальним аспектам співробітництва в галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів прокуратури, здійснення наукових і інформаційних зв’язків з актуальних проблем юридичної науки та прокурорської практики, впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.

13.05.2015

В Національній академії прокуратури України відбулося засідання колегії Генеральної прокуратури України

13 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України відбулося засідання колегії Генеральної прокуратури України з питань стану організаційної роботи Академії, ефективності підготовки і підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів, наближення навчальної та наукової діяльності до потреб прокурорської практики.

Захід відбувся за участю першого заступника Генерального прокурора України Володимира Гузиря, заступників Генерального прокурора України Анатолія Матіоса, Віталія Каська, Юрія Столярчука, Давіда Сакварелідзе, керівників Головних управлінь та управлінь Генеральної прокуратури України, прокурорів обласного рівня, керівників і науково-педагогічних працівників Національної академії прокуратури України.

На початку засідання за дорученням Генерального прокурора України Віктора Шокіна із вітальним словом до присутніх звернувся головуючий колегії Анатолій Матіос.

«Однією з умов успішного реформування органів прокуратури України є підготовка кваліфікованих кадрів. Тому Академія набуває ключового значення в умовах сьогодення – побудови прокуратури європейського типу», – зазначив він.

Далі слово взяв перший заступник Генерального прокурора України Володимир Гузир, який підбив підсумки перевірки Генеральною прокуратурою України діяльності Національної академії прокуратури України за останні роки.

«В умовах законодавчих змін кардинально нового підходу потребує система навчання та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури», – акцентував увагу присутніх Володимир Гузир.

За словами першого заступника Генерального прокурора України, організація роботи Академії має недоліки, які потребують негайного усунення. Посилення кадрового потенціалу науково-викладацького складу – необхідна умова фахової підготовки майбутніх прокурорів. Підбір і розстановка кадрів має здійснюватися з урахуванням новел законодавства та практичної прокурорської діяльності. Це стосується і навчальних програм та планів, тематики і наповнення лекцій, наукових розробок, навчальної літератури, роботи спеціалізованих вчених рад, взаємодії Академії із прокуратурами обласного рівня та центральним апаратом.

Особливу увагу необхідно приділити науково-методичним розробкам, присвяченим актуальним процесам у країні, – розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених стосовно учасників Революції Гідності, проведенню антитерористичної операції на сході України, очищенню влади.

Ректор Олег Литвак у своєму виступі погодився із існуванням наведених вище проблемних питань, пояснивши їх плинністю кадрів в Академії, незначним терміном перебування на посадах завідувачів кафедр і відділів, та запевнив, що всі недоліки будуть виправлені у найстисліший термін. «Також існує невирішена проблема узгодження положень законів України «Про прокуратуру» та «Про вищу освіту», – резюмував свій виступ Олег Литвак.

Із звітами про виконану роботу перед присутніми виступили перший проректор Олександр Толочко та проректор з навчальної роботи Наталія Рибалка.

Активну участь у роботі колегії взяли працівники центрального апарату і прокурори обласного рівня. Питання покращення взаємодії прокуратур обласного рівня із Академією висвітлили начальник Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Юрій Севрук, прокурор Чернівецької області Микола Якимчук, прокурор Одеської області Роман Говда, прокурор Черкаської області Юрій Шеремет та військовий прокурор Південного регіону України Максим Якубовський.

На завершення засідання колегії Генеральної прокуратури України схвалено план заходів щодо удосконалення роботи Національної академії прокуратури України з підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації.12.05.2015

У Національній академії прокуратури України відбулося засідання ректорату

12 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України під головуванням ректора Олега Литвака відбулося засідання ректорату.

Головним питанням порядку денного було обговорення результатів перевірки, яка проводилась в Академії Генеральною прокуратурою України з 13 по 24 квітня поточного року.

Керівники структурних підрозділів Академії надали пояснення з приводу деяких недоліків в організації роботи очолюваних ними кафедр і відділів та запропонували шляхи їх усунення.

Ректор Олег Литвак приділив особливу увагу причинам і умовам, які призвели до зазначених прорахунків у навчальній та науковій діяльності Академії. Також він зазначив, що більшість проблемних питань на даний час уже усунуто.

За результатами засідання ректорату прийнято комплексну програму із зазначенням чітких заходів організаційного характеру та осіб, які безпосередньо відповідають за їх вчасне виконання.

12.05.2015

У Національній академії прокуратури України відбулася робоча зустріч з представником іноземного вищого навчального закладу

Сьогодні, 12 травня 2015 року, професор Коледжу кримінального правосуддя імені Джона Джея Університету міста Нью-Йорк Денніс Кіні та керівництво Національної академії прокуратури України у рамках робочої зустрічі обговорили актуальні питання подальшої співпраці. До участі у робочій зустрічі також долучилася директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Наталія Гуторова.

Ректор Академії Олег Литвак поінформував про зміни в діяльності Академії у зв’язку із реформуванням органів прокуратури. Особливу увагу він зосередив на питанні спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, оскільки відповідно до нового Закону України „Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року проведення зазначеної спеціальної підготовки покладено на Національну академію прокуратури України.

У свою чергу, Денніс Кіні позитивно оцінив перші результати меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між навчальними закладами, та висловив сподівання щодо поглиблення співпраці з питань обміну досвідом.

Також він запропонував проведення спільних наукових заходів у режимі відеоконференцій, оскільки це зможе відкрити для американських студентів особливості підготовки майбутніх українських прокурорів. Але не лише американські студенти цікавляться прокурорською освітою – офіси прокурорів міст Нью-Йорка та Сан-Франциско також зацікавлені в обміні досвідом з українськими колегами та наданні методичної допомоги.

На завершення робочої зустрічі Денніс Кіні оглянув навчальні аудиторії Академії та оцінив можливості використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.


12.05.2015

Заняття в Інституті підвищення кваліфікації кадрів (з 12 по 22 травня)

12 травня 2015 року в Національній академії прокуратури України розпочалося навчання для двох груп слухачів: начальників відділів організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді і старших прокурорів, прокурорів відділів нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Заняття відкрив перший проректор Академії Олександр Толочко, який привітав прокурорських працівників і побажав їм плідного навчання та отримання знань, які допоможуть у щоденній практичній роботі. Також на відкритті були присутні представники Генеральної прокуратури України.

Навчальний процес передбачає лекції, семінари, проведення круглих столів, практичних занять, на яких обговорюватимуться проблемні питання кримінального процесу, кваліфікації кримінальних правопорушень, європейських стандартів діяльності прокурора поза кримінальною юстицією.

Лекції для слухачів будуть присвячені, зокрема, і організації роботи та управління в органах прокуратури, процесуальному керівництву і правовим засобам протидії корупції.

08.05.2015

Національна академія прокуратури України разом з народом України вшановує вічну пам'ять загиблих українців та інших народів СРСР, які полягли, визволяючи світ від фашистського рабства.

Вічна пам'ять і мертвим, і живим.

Ніхто не забутий, ніщо не забуте!

Ректор
Національної академії
прокуратури України О. Литвак

07.05.2015

У Національній академії прокуратури України завершився дводенний навчальний семінар

7 травня 2015 року на базі Національної академії прокуратури України завершився дводенний навчальний семінар „Організація прокурорської діяльності у сфері протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією”.

Протягом другого дня навчання перед слухачами виступили:
• заступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе із доповіддю „Реформування органів прокуратури України. Створення Антикорупційної прокуратури”;
• начальник відділу з питань запобігання та протидії адміністративним корупційним правопорушенням Генеральної прокуратури України Валентина Сеник із доповіддю „Координація діяльності з питань протидії корупції”;
• старший прокурор відділу Генеральної прокуратури України Юлія Кулікова із доповіддю „Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Виявлення та відповідальність”;
• заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Сергій Пантєєлєєв із доповіддю „Фінансовий контроль. Порушення та відповідальність”;
• заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин із доповіддю „Виявлення та усунення порушень встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків”;
• заступник прокурора Сумської області Сергій Маслюк із доповіддю „Єдине рішення в Україні. Незаконне використання інформації, що стала відома особі, у зв’язку з виконанням службових повноважень”;
• заступник прокурора Львівської області Володимир Поліщук із доповіддю „Особливості притягнення до відповідальності за невжиття заходів щодо протидії корупції”.

Після завершення семінару кожен із його учасників отримав особисто від заступника Генерального прокурора України Олега Заліска відповідний сертифікат.


06.05.2015

У Національній академії прокуратури України завершився перший день дводенного навчального семінару

6 травня 2015 року на базі Національної академії прокуратури України розпочався дводенний навчальний семінар „Організація прокурорської діяльності у сфері протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією”.

Науковий захід організовано Генеральною прокуратурою України.

Семінар розпочався із вступного слова заступника Генерального прокурора України Олега Заліска.

• заступник директора Департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції України Андрій Яйчук із доповіддю „Окремі аспекти застосування антикорупційного законодавства (дія закону в часі)”;
• головний спеціаліст відділу запобігання та виявлення корупції Департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції України Ірина Ус із доповіддю „Функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення”;
• заступник директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Дмитро Димов із доповіддю „Люстрація як один із видів боротьби з корупцією”;
• заступник директора Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби Олег Онищук із доповіддю „Організація проведення спеціальних перевірок в державних органах, їх реалізація”;
• начальник управління Департаменту протидії злочинності у сфері економіки Міністерства внутрішніх справ України Михайло Пластун із доповіддю „Способи виявлення корупційних правопорушень”;
• головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради юстиції Національної школи судів України Наталія Ахтирська із доповіддю „Антикорупційне законодавство: про що свідчить судова практика”;
• головний науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України Руслан Мельник із доповідями „Актуальні проблеми кваліфікації правопорушень, пов’язаних з корупцією” і „Досвід боротьби з корупцією іноземних держав”.

Завершився перший день семінару жвавою дискусією.


05.05.2015

На базі Національної академії прокуратури України відбудеться навчальний семінар

Завтра, 6 травня 2015 року, на базі Національної академії прокуратури України розпочне свою роботу дводенний навчальний семінар „Організація прокурорської діяльності у сфері протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією”, організований Генеральною прокуратурою України.

Науковий захід розрахований на заступників прокурорів обласного рівня, які відповідають за вказаний напрямок роботи органів прокуратури та керівників відповідних структурних підрозділів.

До участі у навчальному семінарі також запрошені представники Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Національного агентства України з питань державної служби, суддівського корпусу.

Jan || Feb || Mar || Apr || May || Jun || Jul || Aug || Sep || Oct || Nov || Dec ||

© 2002-2015 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАІНИ